VKTT Egyesített Szociális Intézménye.

Az intézményben folyó szakmai munka az alábbi jogszabályokban előírtak figyelembevételével történik

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alap tevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok:

Megszakítás